Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης | Rip It Up #11

Ο Γιατρός (1959-2020)

Sumblime-F #3 / Μνήμη Ἀλέκου Δούρα

Εἶδα τὰ καλύτερα μυαλὰ τῆς Γενιᾶς μου, κτλ / Ginsberg & Howl ἀπὸ τὸ 1956 / Κι ἐμεῖς στὴν ἀποβάθρα τῆς ζωῆς / Πατάγαμε γκάζι μειράκια εὐοίωνα / Μὲ τὸ σπιρὰλ μπλοκάκι & τὸν στυλoγράφο / στὴ Minerva & στὸ Πάρκο / Τὀτες ποὺ / Τότες / Ποὺ / Κι ἀνακατώναμε τὴν τράπουλα καὶ πάλι / Καὶ μὲ ἀπόκοτη ἀποκοτιὰ δίναμε νέες σημασίες στὶς λέξεις τὶς παλιὲς

Kι ἐπινοούσαμε καινούργιες / Μιλούσαμε γιὰ τὰ Κατώφλια τ᾽ Ούρανοῦ / Ἐνδίδαμε στὴ μέθεξη τῆς τζὰζ / Ὅταν οἱ ἄλλοι πήγαιναν / Γυρίζαμε ἐμεῖς / Ὅταν οἱ ἄλλοι ἔτρεχαν / Λαχανιάζαμε ἀπὸ ἀλτρουισμὸ / Γιὰ λογαριασμό τους / Ἂν ξέρατε τί ἀγγαρεῖες φορτωθήκαμε / Γιὰ νὰ πίνουν οἱ ἄλλοι / Ἀμέριμνοι τὴν τσικουδιά τους

Διεθνιστὲς ἰθαγενεῖς / Ἄκου νὰ δεῖς / Μύρισε γιὰ ν᾽ ἀκούσεις / Ἄγγιξε, νὰ χαροῦν τὰ μάτια σου / Στὸν Ἄναυρο / Μὲ τὶς ἕξι ἐξημμένες αἰσθήσεις σ᾽ ἐπιφυλακὴ / Στὴ Σκάλα τῶν Μιλάνων / Μὲ ρεμπέτικα & blues στὸ μεταλλικὸ σέικερ / Μὲ τὸ βραχνό μας βλέμμα νὰ βλέπει τὸ βένθος τῶν πραγμάτων / Νὰ λέμε / κοπιάροντας τὸν Marx / Ὅτι ἡ μόνη ἐπιστήμη / Ποὺ ἀναγνωρίζουμε

Εἶναι τῆς Ἱστορίας ἡ Ἐπιστήμη / Νὰ λέμε / Τὸν Debord μνημονεύοντας / Ὅτι εἴμαστε τῆς Λήθης ὁπαδοὶ / Νὰ θητεύουμε στὸ ἱερὸ καὶ στὸ ὅσιο / Νὰ διακονοῦμε / Ἀπ᾽ τὰ λημέρια τοῦ Χθαμαλοῦ / Τὸ Ὑψηλὸ / Νὰ ἱερουργοῦμε / Στὸ κενὸ τῶν ἡμερῶν / Καὶ τοὺς πεσσοὺς νὰ στήνουμε / Στην σκακιέρα τῶν ἀληγῶν άνέμων / Ἀσυρματιστὲς στῆς Ἱσπανίας τὸν Ἐμφύλιο

Γιὸ χὸ χὸ / Σ᾽ ἕνα ἠλεκτρικὸ μπουντρούμι / Γιὸ χὸ χὸ / Καὶ μιὰ φιἀλη ρούμι / Στὸ Νησὶ τῶν Θησαυρρῶν / Ὅπου στήσαμε τὴν παράγκα μας / Στὸν Δρόμο μὲ τὶς Φάμπρικες / Ὅπου ἔλαμπε τὸ κονάκι μας / Στοῦ Ἔρωτος τὸ Μέλαθρον / Ὅπου κάναμε τὰ σεμινάριά μας / Στὴ Λεωφόρο τῆς Χαρμολύπης / Ὅπου ὑψώναμε / Ὁδοφράγματα μὲ λουλούδια

Adieu l’ami / Ποὺ ἤσουν πιὸ ὄμορφος / Κι ἀπὸ τὸ ἄνθος ἐντελβάις / Ποὺ ὁδήγησες τὴν μπασίκλα τοῦ Richard Fariña / Στὶς αἴθριες ἀλέες / Ποὺ ὅταν χαμογελοῦσες / Τό ᾽βαζε στὰ πόδια ἡ κατήφεια / Ποὺ ἔγραψες ποιήματα θεραπεύοντας καρδιὲς / Ποὺ ἔριξες ἀπανωτὰ / Κροσέ, ντιρέκτ, & ἄπερκατ / Σὲ κάθε σκυθρωπὴ μαλαφράντζα

Adieu l’ami / Ποὺ δὲν ἔστερξες νὰ στέργεις / Ποὺ βούρκωνες ὅταν γελοῦσες / Ποὺ ἦταν λειτούργημα και ἐπιτήδευμά Σου / Ἡ ἴασις / Ποὺ κατέκλυσες μὲ μουσικὲς θεσπέσιες / Τὰ ζοφερὰ νοσοκομεῖα / Ποὺ χειρούργησες στρατιὲς κατατρεγμένων / Ποὺ ἦταν μαιτρέσσα Σου ἡ Λύτρωση / Ποὺ πᾶς τώρα νὰ κάνεις / Παρέα στὸν Döblin τὸν Ἁλφρεδο & στὸν William Carlos Williams

Γιῶργος-Ἴκαρος Μπαμπασάκης
Ἐρωτευμένη Κυψέλη, 26. 09. 2020

Ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης (Απρίλιος 1960) είναι συγγραφέας και σιτυασιονιστής.