Μπέρτολτ Μπρεχτ | ΚΑΝΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

© Josef Koudelka

1

Τήν Πρωτομαγιά τοῦ 1935 στή Νέα Ὑόρκη
ὁ νέγρος Μπιλ Γούντ, παρ’ ὅλο πού ἦταν 64 χρονῶ καί ἄρρωστος,
βοήθησε στή διαδήλωση τῶν ἐργατῶν νά σηκωθεῖ ἕνα πλακάτ
μέ τήν ἐπιγραφή «Ὑπερασπιζόμαστε τή Σοβιετική Κίνα!».
Ὅπως προχώραγε ἡ πορεία ἀντίθετα στόν άνεμο,
πήγανε δυό ἄντρες δίπλα σ’ ἀυτόν πού κουβαλοῦσε τό πλακάτ
να το κρατήσουν ὄρθιο μέ τά σκοινιά, γιά νά φαίνεται
καθαρά τό σύνθημά του. Αὐτός πού πῆγε ἀριστερά του
ἤτανε ὁ Μπιλ Γούντ.

2

Τή μέρα ἐκείνη στή Νέα Ὑόρκη διαδήλωσαν
90.000 ἐργάτες, λευκοί, μαῦροι καί κίτρινοι
καί εἶχαν πινακίδες
μέ τά ὀνόματα τῶν ὀργανώσεών τους καί πανό
μέ τά αἰτήματά τους γιά ψηλότερους μισθούς καί καλύτερα
σχολεῖα, αλλά καί
μέ τήν καταδίκη
καί τοῦ πολέμου καί τοῦ φασισμοῦ, καί ἀνάμεσά τους
διαδήλωνε καί ὁ νέγρος Μπιλ Γούντ, κρατώντας
τήν ἐπιγραφή
«Ὑπερασπιζόμαστε τή Σοβιετική Κίνα!».

3

Αὐτός τότε, ἀλήθεια, ἐκεῖ γιατί διδήλωνε;

4

Μήπως ἔχει κανά γιό στή Σοβιετική Κίνα;
Τόν περιμένει τάχα ἐκεῖ κανένας;
Νά θέλει νά πάει ἐκεῖ νά βρεῖ δουλειά; –
γιατί εἶναι καί ἄνεργος.
Τή Σοβιετική Κίνα τήν ἔχει δεῖ ποτέ του;
Λές ν’ἀγαπάει τά βουνά καί τά ποτάμια της;
Ζοῦν ἐκεῖ πέρα ἄνθρωποι τῆς ράτσας τῆς δικῆς του;

Μετάφραση : Γιώργος Κεντρωτής
Μπέρτολτ Μπρεχτ -  Η βαβυλωνιακή σύγχυση των λέξεων - Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2014