Λουίτζι Μπέσκι | Η ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ – Μια νέα πρόταση ερμηνείας

Απόσπασμα από τον πρόλογο του Άγγελου  Δεληβορριά


Καθώς έχω βασανιστεί και ο ίδιος προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω το νόημα της παρθενώνειας ζωφόρου, πιστεύω πως μου επιτρέπεται να επαναλάβω κάτι που υποστήριξα προ καιρού: ότι κάθε επανεξέταση ενός ζητήματος τόσο δύστροπου και βιβλιογραφικά επιβαρυμένου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πνευματικό χρέος, η εκπλήρωση του οποίου θα δικαιώνει όσες διορθωτικές προσεγγίσεις προκληθούν μελλοντικά.1 Οι αναμενόμενες εντούτοις επανεκτιμήσεις της πιο σημαντικής ίσως από τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των χρόνων του Περικλή, θα είναι γόνιμες και προωθητικές μόνο στον βαθμό που θα αντλούν γνωστικές δυνάμεις από ένα θεμελιακής σημασίας κείμενο του Luigi Beschi. Με την επανέκδοση αυτού του κειμένου, σε αυτοτελή μάλιστα μορφή και στην ελληνική μετάφραση του Γιώργου Δεσπίνη, είμαι βέβαιος πως θα εμπνέονται οι εμηνευτικές απόπειρες των νεότερων μελετητών από τα πνευματικά ερεθίσματα και τις αξίες ενός ανεπανάληπτου επιστημονικού ήθους.2  

  1. A. Delivorrias, The Parthenon frieze: Problems, Challenges, Interpretations (Athens 2008)

  2. L. Beschi, Η Ζωφόρος του Παρθενώνα. Μία νέα πρόταση ερμηνείας, στο H. Kyrieleis (επιμ.), Archaische und klassische Plastik, Akten des internationalen Kolloquiums vom 22.-25. April 1985 in Athen, τόμος II (Mainz 1986), σσ. 199-224. Βλ., μετά την πρώτη του δημοσίευση, L. Beschi, Il fregio del Partenone: una proposta di lettura, RendLinc VIII, 39, 1984, σσ. 173-191, και: L. Beschi, Il fregio del Partenone, στο : E. La Rocca (επιμ.), L’ esperimento della perfezione. Arte e società nell’ Atene di Pericle (Milano 1988), σσ. 234-256, και P.S. 257.

 Μετάφραση: Γιώργος Δεσπίνης
 Luigi Beschi -  Η ζωφόρος του Παρθενώνα, Μια νέα πρόταση ερμηνείας – Ο Μωβ Σκίουρος, 2016

Αφήστε μια απάντηση