Χαραλαμπία Πνευματικού | Σε τρίτο ερωτικό…

Πόνος έρχεται,
όμως ποτέ δε φτάνει
να σε λυτρώσει.

*

Μοίρα μου είσαι
εσύ κι ο θάνατος
κοντοζυγώνει.

*

Σε μια λιμνούλα
βύθισα τον πόνο μου
μα δε χωρούσε.

*

Όσες οι θάλασσες
τόσος κι ο πόνος που
με κυβερνάει.

*

Χόρευε, μοίρα,
επάνω στο κορμί μου
να αναστηθώ.

*

Λυγερόκορμη
η αυγή έγειρε στα
δύο σου μάτια.

*

Υπάρχει Θεός
μέσα σου, άνθρωπε, μα
συ Τον σκοτώνεις.