Δημήτρης Καρπέτης | Λίγο Ουρανό…

© Keiichi Tahara.

Το δάκρυ βαθαίνει,
διαβρώνει τις ψυχές.
Καταμεσής του πιο όμορφου τοπίου
χάθηκαν οι ίσκιοι μας.
Έγειραν πάνω στην κατάπτωση.
Η ψυχή μας σε πλήρη ανακωχή
αγνοεί την καθαρότητα
των αιθέρων.
Δανείσου λίγες σταγόνες ζωής
για να νικήσουμε την ερημιά μας.
Καθώς κατεδαφίζονται τα όνειρα
κρατώ τις εικόνες
που αναδύονται
απ’ τα υγρά μου μάτια.
Ακόμα λίγο ουρανό
για να πιαστώ απ’ τα χρώματα,
να γαντζωθώ στα όνειρα
καθώς θα ξεψυχάνε.
Όνειρα που παραμένουν όμορφα
ακόμα και στο θάνατο.

 


Ο Δημήτρης Καρπέτης εργάζεται σε Δημ.Υπηρεσία από το 2000 και κατάγεται από την Ορμύλια Χαλκιδικής.Έχει ταξιδέψει πολύ σε Ευρώπη και Αμερική.Γραπτά του έχουν δημοσιευθεί σε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και ιστοτόπους , πάντα θα αγωνίζεται για μια κοινωνία  που θα έχει για κέντρο της πραγματικά τον άνθρωπο.