Κατερίνα Λιάτζουρα | Δύο ποιήματα

© Humberto Rivas

Χοάνη εγρήγορσης
εικόνες από χίμαιρες
σε μια κοινωνία μουδιασμένη και μουγκή
το κήδος για τον άλλον
πολύτροπα κατεστραμμένο
παρακολουθεί
την εσφαλμένη φυγή
τις εκτοπίσεις
στρατιές εκατομμυρίων
στο ερημωμένο  από τιμή
ευρωπαϊκό τοπίο
τεχνητά με παραφόρτωσε
καθήκοντα και ενοχή
αλγεινή η επινόηση
της διευθυνόμενης φιλανθρωπίας.

Έγινα πράγμα τώρα και απολιθώθηκα.


Είμαι αδιαίρετη.
Να περικόψεις μέρος
δεν μπορείς
δίχως να καταστρέψεις
αυτό που θέλεις
να αποσπάσεις
ουσία και όλον
φυσικώς απροσδιόριστο
και ακαταμάχητη η κίνηση
να συγκεντρώνεσαι
στο μέρος αυτό που εσύ το λες
αναγκαίο κακό
και γω το λέω έκσταση.

Αδιαίρετη και μη συζητήσιμη η τιμή
μη σαλιώνεσαι άδικα χρονοτριβώντας.

 


Κατερίνα Λιάτζουρα