Μπιουνγκ -Τσουλ Χαν | Η κοινωνία της διαφάνειας

Απόσπασμα από το κεφάλαιο: “Η κοινωνία της θετικότητας”, σελίδες: 17,18. Η κοινωνία της θετικότητας δεν επιτρέπει αρνητικά συναισθήματα. Έτσι, ξεμαθαίνεις ν’ αντιμετωπίζεις τις δοκιμασίες και τον πόνο, και να τους δίνεις μορφή. Κατά τον Nietzsche, σ’ αυτήν ακριβώς τη διαβίωση μέσα στο αρνητικό οφείλει η ανθρώπινη ψυχή το βάθος, τη μεγαλοσύνη και τη δύναμή της, […]