π. Παύλος Καστανάρας | Gradiva

© Luigi Ghirri

Η Bαίνουσα  εκάλεσε τη γραφή Κάθοδο
και έγραψε τούτο επί της σελίδος
της κεκολλημένης  στον ψαλτήρα
και εκάλεσε τη γραφή Άβυσσο
και έγραψε αυτή υποκάτω της γης
εντός ποταμών μεγίστων και κρηνών
και άνεμοι διετάραξαν την γραφή
οι διακινούντες των υδάτων
βούφοι και ξυλόκερκοι
εναντιούμενοι
πωρόνοια και κατάραν
ωδίνη το ποίημα
των εξενεγκάτων
ως δώρα
ιερά όργια και χρηστά ακροθίνια
φάλαγγες γεγονότων
των παχυτέρων κτισμάτων
εξ’ ων εγεννήθη  υμνωδός
της άνω λαμπρότητος
τολμηρός και αμήχανος
στα προ της ποιήσεως δομηθέντα
χώρες αχωρήτου κακίας
και την δύναμη αυτής
θαυμάζουμε  όσοι βαθύγλωσσοι
την ακοσμία  κατακεκοσμημένην
ιδού η χέρσος διαδέχεται  το φως
και επάνω των υδάτων
ως νεκρός πεπηγός
είχε την οίκησι το σκότος
άπαντα τα πτηνά
αετοί και βούφοι
γρόψεις, ιέρακες και νήπται
λακέρυζαι και τρυγόνες
εναντιούμενα του βαθυτάτου ερέβους
εποίησαν μίξη  των εναντίων
πυρός και ύδατος
μέχρι του πόλου του ανωτάτου
και το πυρ έκρυψαν
στα έσχατα  της γης
στους  λίθους και στα  ξύλα
και εν τη καρδία του γράφοντος
των ρημάτων τούτων.

 


Ο π. Παύλος Καστανάρας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1975. Σπούδασε θεολογία και δημιουργική γραφή. Γράφει ποίηση και διηγήματα. Το 2016 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ο Μωβ Σκίουρος» το Μικρό άγημα / Κlaine trupe, η πρώτη του δίγλωσση ποιητική συλλογή.