Πέντε δανοί ποιητές στον 21ο αιώνα | Thomas Boberg – Katinka My Jones – Marianne Larsen – Peter Laugesen – Henrik Nordbrandt

Thomas Boberg [Νερό] Στη διπλανή πόλη είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές. Στη διπλανή πόλη βρέχει ξαφνικά από τον ήλιο. Στη διπλανή πόλη ο θάνατος είναι μια αστεία ιστορία. Στη διπλανή πόλη όλα τα αινίγματα αρχίζουν με Α. Στη διπλανή πόλη υπάρχει ο τέλειος χώρος. Στη διπλανή πόλη πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Στη διπλανή […]