Γιώργος Αλισάνογλου | Νάρκες

Ὄνειρο ἡ γυναίκα μέ τίς κομμένες ἀρτηρίες ὁ Δούναβης πού θά ἔφερνε πίσω τόν πατέρα ἡ πτώση τοῦ Τείχους στά νυφικά σου τριαντάφυλλα Ὄνειρο ἡ ψυχή πού ἄρχισε νά φουσκώνει σάν μπαλόνι μέχρι πού ἔκρυψε τον ἥλιο Ὄνειρο ὅτι θά ἐρχόμουν στόν κόσμο ἀπό τό αἷμα τῶν χεριῶν σου ὁ ἄντρας πού χάθηκε στά ὑδροφόρα […]