Ανδρέας Κάλβος | Η ΛΥΡΑ

ᾨδὴ Πρώτη. Ὁ Φιλόπατρις στροφὴ α´. Ὦ φιλτάτη πατρίς, ὦ θαυμασία νῆσος, Ζάκυνθε· σὺ μοῦ ἔδωκας τὴν πνοήν, καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος τὰ χρυσὰ δῶρα! β´. Καὶ σὺ τὸν ὕμνον δέξου· ἐχθαίρουσιν οἱ Ἀθάνατοι τὴν ψυχήν, καὶ βροντάουσιν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν ἀχαρίστων. γ´. Ποτὲ δὲν σὲ ἐλησμόνησα, ποτέ· – Καὶ ἡ τύχη μ᾿ ἔρριψε μακρὰ […]

Με τα λόγια (γίνεται) Κάλβος +

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και οι μηνιαίες ποιητικές συναντήσεις «Με τα λόγια (γίνεται)», στην εκδήλωση που κλείνει την φετινή, έβδομη, περίοδό τους, παρουσιάζουν αφιέρωμα στον Ανδρέα Κάλβο (1792-1869). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στις 19:30, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα).  Είκοσι μόλις ποιήματα –οι περίφημες Ωδές του– αποτελούν το […]