Αλλιώτικο καλοκαίρι [2] Voucher moments /A different summer [2] Voucher moments / Maria Papatzelou

Painting by Gerhard Richter “Η τέχνη είναι ένας ελιγμός ευτυχίας, ώστε να υπάρχουμε κάπως αναπαυτικά δυστυχισμένοι. “Νίκος Καρούζος” “Art is a maneuver of happiness, so that we can somehow exist, comfortably unhappy. “Nikos Karouzos” Το καλοκαίρι, το ίδιο, ένας σύντομος ελιγμός ευτυχίας, μια μικρή παρένθεση, ανάμεσα στην αναμονή και τη νοσταλγία του. Αλλιώτικο το φετινό […]

Αλλιώτικο καλοκαίρι.1/ A different summer.1/ Maria Papatzelou

Οι άνθρωποι δεν προσέχουν αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι, όταν είναι ευτυχισμένοι./People don’t notice whether it’s winter or summer, when they are happy. | Άντον Τσέχωφ | Στην τέχνη, που είναι έρωτας και στον έρωτα, που είναι τέχνη, το πιο σημαντικό συστατικό, το πιο πολύτιμο, είναι ο χρόνος…Χρόνος, το δώρο του καλοκαιριού. Ατελείωτες, φωτεινές μέρες […]