8 Χαϊκού συνομιλούν με 8 εικόνες που ρέουν / Mαρία Παπατζέλου- Masao Yamamoto / 川 Kawa/Ροή, ποτάμι

Kawa • Ροή • ποτάμι

αφορά τον κόσμο όπου είμαστε και τον κόσμο στον οποίο πηγαίνουμε στο μέλλον.

Αν και φαίνεται να είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι, υπάρχει ρήξη μεταξύ μας στο παρόν και σε σχέση με όσους προηγήθηκαν, ή που έρχονται στη συνέχεια.

Προσπάθησα να αντιληφθώ αυτή τη ρήξη ως Kawa/Ροή, σαν ένα ποτάμι που χωρίζει μια πεδιάδα, οπως  εκφράστηκε και προέκυψε σαν αντανακλάσεις   σε αυτά  τα έργα.

Masao Yamamoto, Photographer

川 Kawa/Flow- river

is about the world where we are and the world where we go in the future.

Although we seem to be connected continually there is a rupture between us in the present and those that went before us or that come next.

I tried to perceive this rupture as a Kawa(Flow, river) that divides a plain and expressed the resulting reflexions in this works.

Masao Yamamoto

μύγες κόλλησαν
βρώμικο μήλο η γη
στέκεται ψηλά.

flies stuck around
rotten apple, the earth
standing up.

Τι συμβαίνει όταν
 νιώθουμε τη ροή
της ζωής να
διακόπτεται;
Ή μήπως ακόμη και
αυτό είναι μέρος
 της ροής;

What happens when
we feel the flow of
life being
interrupted?
Or is this just part of
the flow?

κάθετη γραμμή
το σπουργίτι
στηρίζει

δεν κελαηδά

 a vertical line
holding the sparrow
chanting no more.

να σ’ αγκαλιάσω
κλείνοντας τα μάτια
μουγυμνό όνειρο.

to your embrace
I close my eyes,
a naked dream.

φωλιά τα χέρια
τρυφερά σε
κράτησαν.
πότε θα φύγεις;

a nest by the hands
tenderly holds you
when will you leave?

πρώτο πέταγμα
άραγε θα
ξανάρθεις;
έμεινα εδώ.

initial flight
will you come back?
remaining here.

δυο  κόσμοι δίπλα
σκοτάδι μαζεύοντας
το λευκό σιωπά.

two worlds beside
picking up darkness
a  silently white.

το στήθος δείχνει
κλαδάκι της άνοιξης
λευκό σαν χιόνι.

pointing the breast
twig of  spring
pale snow.

μικρός ο κόσμος
έδιωχνε τα σύννεφα
από τα χέρια.

a tiny world
chasing the clouds
empty hands play.

 


Maria Papatzelou

Graduate of the School of Fine Arts of Thessaloniki, a visual artist, scenographer, co-curator of international art projects, radio producer of @ Art in the City, www.entropiaradio.gr and art teacher in Secondary Education. She lives and works in Thessaloniki. She has participated in many group exhibitions, in Greece and abroad (India, London, Kobe , Excellent Prize in International Art Exchange Exhibition Kobe 2017, 2018, 2019 and Kyoto, Japan) and has presented 6 solo exhibitions. She writes Haiku poetry and her first book “Inner Connections of the Liquid Sky” was published in Japan, with translation and comments by Professor Mr. Masashi Nakamura.
She is a member of Theater Maiotron since 1994.

 


Masao Yamamoto: https://www.yamamotomasao.jp/