Νέα κυκλοφορία | Τα δημοσιευμένα έργα – Α’ & Β’ Τόμος του Κώστα Κουλουφάκου | Εκδόσεις Κίχλη

                                                      

Κώστας Κουλουφάκος

Τα δημοσιευμένα έργα
[Τόμος 1: Πρωτότυπα • Τόμος 2: Μεταφρασμένα]

Φιλολογική επιμέλεια και επίμετρο: Γιώργος Ανδρειωμένος

Σελίδες: (τ. Α´) 1320 • Σχήμα: 17 x 24 εκ. •  ISBN: 978-618-5461-47-8 • Τιμή: 26 €

Σελίδες: (τ. Β´) 1080 • Σχήμα: 17 x 24 εκ. •  ISBN: 978-618-5461-48-5 • Τιμή: 24 €

 

ΕΝΑ από τα ζητούμενα της ελληνικής μεταπολεμικής γραμματείας είναι η συνολική έκδοση του πρωτότυπου και μεταφραστικού έργου του Κώστα Κουλουφάκου (1924-1994), σημαντικής λογοτεχνικής, πνευματικής και πολιτικής προσωπικότητας του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. Μολονότι το όνομά του είναι γνωστό στους ενασχολούμενους με τα πολιτιστικά δρώμενα της περιόδου, τα γραπτά του παραμένουν εν πολλοίς άγνωστα και δυσπρόσιτα στο ευρύτερο κοινό, όχι μόνο επειδή πολλά από αυτά έχουν δημοσιευτεί με διάφορα ψευδώνυμα, αλλά και γιατί έχουν τυπωθεί σε ποικίλα έντυπα. Το κενό αυτό φιλοδοξούν να καλύψουν οι παρόντες δύο τόμοι, στους οποίους ο καθηγητής Γιώργος Ανδρειωμένος συγκεντρώνει όσα δημοσίευσε ο Κουλουφάκος, είτε αυτοτελώς, είτε σε συλλογικές εκδόσεις, περιοδικά και εφημερίδες, περιλαμβάνοντας σε αυτούς και λιγοστά κείμενα του δημιουργού τα οποία παραδίδονται σε χειρόγραφη μορφή. Παράλληλα, σε επίμετρο, σκιαγραφείται η ζωή του συγκεκριμένου λογοτέχνη και αποτιμάται το πολυσχιδές έργο του, ενώ η έκδοση συνοδεύεται από φιλολογικά σχόλια, φωτογραφικό παράρτημα, συγκεντρωτικά εργογραφικά περιεχόμενα και αναλυτικό ευρετήριο προσώπων.