Κανονική ποίηση | Αφιέρωμα στις έμμετρες ποιήτριες

Στην ‘’Κανονική Ποίηση’’ παρόλο που –προς το παρόν- στους ανθολόγους και τους συνεργάτες μας υπάρχει μονάχα αντρική παρουσία (κάτι που λίαν συντόμως θα αλλάξει), πιστεύουμε βαθιά πως η ποίηση –και ειδικά η έμμετρη- δεν αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί προνομιακό πεδίο κανενός φύλου. Σε κάθε Newsletter μας, όπως είναι εμφανές, προσπαθούμε να υπάρχει πάντα γυναικεία συμμετοχή. Κρίνουμε, ωστόσο, πως επιβάλλεται να πραγματοποιήσουμε πέραν αυτού κι ένα ειδικό καλοκαιρινό δίμηνο αφιέρωμα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2022 στις έμμετρες ποιήτριες, παλαιότερες και νεότερες, Ελληνίδες και ξένες, τόσο με ανθολογήσεις μεμονωμένων ποιημάτων τους όσο και με μεταφράσεις κι ευρύτερα αφιερώματα! Θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε κατά βάση σε ποιήτριες που δεν έχουν ως τώρα ανθολογηθεί στη σελίδα μας. Δίχως ξεπερασμένα ρητά που δηλούν πως «η Ποίηση είναι γυναίκα», αλλά με το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον και στις επόμενες ποιήτριες που θα αναδυθούν και θα συνεχίσουν την αλυσίδα!

-Συντακτική Ομάδα ‘’Κανονικής Ποίησης’’