Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης | Κύλινδροι Ασφαλείας #1

Τὸ Μέλαθρον τοῦ Ἔρωτος

Οἱ Πύλες τῆς Διόρασης

Βάδισμα, 10 χιλιόμετρα τὴ μέρα / μὲ τὰ μάτια νὰ σκανάρουν / μὲ περισκόπιο βλέμμα, / μὲ ῾῾καρδιά από φλόγα και μυαλὸ ἀπὸ πάγο᾽᾽ / ἔγραψε διαλάλησε διακήρυξε / ὁ Καζιμὶρ Μάλεβιτς / μὲ χίλιους έμπρησμοὺς στὸν ἤδη  εὔφλεκτο ἐγκέφαλο / All Gates Open / Ἡ Αὐτοβιολογία in progress / Ἑξῆντα χρόνια φούρναρης / Βετεράνος πιὰ τῶν ἐγκλεισμῶν

Δύο ρουθούνια / Δύο πόδια / Δύο μάτια / Δύο χέρια / Σὲ εγρήγορση / Ὅλες οἱ αἰσθήσεις σὲ ἐπιφυλακὴ / Πολεμοφόδια γιὰ τούτη τὴν ἑβδομάδα: / Walter Benjamin & Peter Handke / Can & Captain Beefheart / Σκληρὰ καρύδια / Νὰ μὴν ξαναποῦμε ποτέ ῾῾Πολὺ Ἀργὰ γιὰ Ἥρωες᾽᾽ / Εἴμαστε οἱ Ἥρωες / Τῶν ἀποπνικτικῶν εἰκοσιτετραώρων οἱ Δολιοφθορεῖς

Die Obstdiebin oder Einfache Fahrt ins Landesinnere / Ἡ Κλέφτρα τῶν Φροὐτων ἢ Ἁπλὸ Ταξίδι στὴν Ἐνδοχώρα / Τὸ καλύτερο ἔργο ἐνὸς συγγραφέα ποὺ προσφέρει μόνο καλὰ ἔργα / Peter Handke / ῾῾Οὔτε τὰ δάχτυλά της εἶδα, μόνο τὸ χορὸ τους στὸ κενό, / ἕνα ἅπλωμα, ἔνα ἄνοιγμα, ἕνα λύγισμα / ἕνα ξεδίπλωμα, / ἕνα τύλιγμα, /

— ἂν ἦταν εἰκόνα, / ἦταν μιὰ εἰκόνα γραπτή, / σὰν σημείωμα᾽᾽ / Peter Handke / (μεταφράζει ἡ Μαρία Ἀγγελίδου / ἐκδίδει ὁ Gutenberg) / Ἀρχὲς Δεκεμβρίου / Ὅταν θὰ βγοῦμε πάλι / Ἀπὸ τὸν λαβύρινθο μὲ τοὺς σωλῆνες / Καὶ θὰ τρέξουμε / Μὲ τὰ πυρόξανθα μαλλιά μας / στὰ λατρεμένα βιβλιοπωλεῖα / Ἐσὺ / Ἐγὼ / κι ὁ Μαντᾶς

Κι ὕστερα / Άφοῦ διανύσουμε δέκα χιλιόμετρα / ῾῾Θὰ περάσουμε τὸ ποτάμι  / καὶ θὰ ξαποστάσουμε / κάτω ἀπ᾽ τὸν ἴσκιο ἐκείνων τῶν δέντρων᾽᾽ / Καθὼς ἔγραψε ὁ Debord / παραθέτοντας Hemingway / ποὺ παρέθεσε τὰ τελευταῖα λόγια / τοῦ στρατηγοῦ Stonewall Jackson / “Let us cross over the river and rest under the shade of the trees.”

Καὶ θὰ πιοῦμε / δέκα λίτρα ρούμι / Μὲ γιοχοχὸ / Μὲ γκαγκὰν-γκαγκὰν / Μὲ φιφὶ / Μὲ ξιξὶ / Μὲ τὶς πέντε road movies τοῦ Wim Wenders / Μὲ τοὺς ὀχτὼ πίνακες τοῦ A Rakes Progress / Μὲ τὸ κέφι ποὺ δὲ λέει νὰ χαλάσει /  Μὲ τὴν ἀείζωη διαλεκτικὴ / Ὑψηλοῦ & Χθαμαλοῦ / Μὲ Δώδεκα Κόκκινες Πεταλοῦδες / Μὲ τὸ γαλλικὸ κόρνο & τὸ ψέλλισμα τοῦ Chet Baker

Γιατὶ ἔχουμε ὁδοιπορήσει / Στοῦ Οὐρανοῦ τὶς Ἀτραποὺς / Γιατὶ ἔχουμε ἐπινοήσει / Μιὰ Νέα Ἐρωτικὴ Μυθολογία / Γιατὶ θητεύουμε / Στὰ δύο ῾῾εὐ᾽᾽ τῆς Εὐτυχίας / Γιατὶ δείξαμε τὴν πόρτα / Στοὺς κακομούτσουνους & τοὺς ψοφοδεεῖς / Γιατὶ κάναμε / Τὴν κάμαρά μας / Μέλαθρον τοῦ Πάθους / Γιατὶ τρῶμε τὰ μῆλα μὲ τὶς φλοῦδες / Γιατὶ ξέρουμε ῾῾Για Πάντα᾽᾽ τὶ σημαίνει

Γιῶργος-Ἴκαρος Μπαμπασάκης
Ἐρωτευμένη Κυψέλη, 07.11.2020

[Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ SUBLIME-F, ἐν εξελίξει ἔργο ἐρωτικῆς αὐτοβιολογίας]

Ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης (Απρίλιος 1960) είναι συγγραφέας και σιτυασιονιστής.