Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης | Ημερολόγιο Εγκλεισμού #33

Διδακτέα Ὕλη

Τί Θὰ Κάνουμε Ὅταν Θὰ Ἔρθουμε στὰ Πράγματα #1 

Καθὼς κορυφοῦται ἡ ἔνταση & ἡ άγωνία & ή ἀδημονία γιὰ τὴν Κατάσταση After, ἡ Μεταλεττριστικὴ Ἀναρχικὴ Δικτατορία ΑΦΟΠΛΙΣΤΕΣ προχωρεῖ μὲ ἀπόλυτο αἴσθημα μεθυσμένης ἀπὸ ἔρωτα ἀνευθυνότητας στὴν ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπερυπεύθυνου Προγράμματός της. Σήμερα, τὰ πρῶτα μέτρα:

Ἐθνικὸς Ὕμνος: Θὰ διατηρηθεῖ, γιὰ τοὺς μῆνες Ἰανουάριο/Φεβρουάριο/Μάρτιο, ὁ ἐξαίσιος ὕμνος τῶν Σολωμοῦ/Μάντζαρου μὲ τὴν πρόσθεση τῆς στροφῆς: ῾῾Κι ἔλεες: «Πότε, ἅ, πότε βγάνω / τὸ κεφάλι ἀπὸ τσ’ ἐρμιές;» / Καὶ ἀποκρίνοντο ἀπὸ πάνω /κλάψες, ἄλυσες, φωνές᾽᾽, καθόσον εἶναι ἡ λατρεμένη στροφὴ τοῦ Μπαμπασάκη. Καὶ τῆς στροφῆς: ῾῾Ἄλλο ἐσὺ δὲν συλλογιέσαι /πάρεξ ποὺ θὰ πρωτοπᾷς·/ δὲν μιλεῖς καὶ δὲν κουνιέσαι /στὲς βρισιὲς ὀποῦ ἀγρικᾷς’’, καθόσον τοῦ Μαντᾶ εἶναι ἡ εὐνοούμενη στροφή. Γιὰ τοὺς μῆνες Ἀπρίλιο/Μάιο/Ἰούνιο, ὁ Ἐθνικός Ὕμνος θὰ εἶναι τὸ μεγαλειῶδες ἄσμα τοῦ μεγαλειώδους Nick Cave “Waiting For You’’, γιὰ λόγους εὐνόητους (πάντα προσμένουμε, πάντα εἴμαστε ὑπήκοοι τῆς γλυκιᾶς ἀναμονῆς). Γιὰ τοὺς μῆνες Ἰούλιο/Αὔγουστο/Σεπτέμβριο, ὁ Ἐθνικός ῞Υμνος θὰ εἶναι τὸ θεσπέσιο ἀναρχοτράγουδο ῾῾Τὰ Παιδιὰ Κάτω στὸν Κάμπο᾽᾽ τοῦ Μάνου Χατζιδάκι, καὶ ὁ νοὼν νοεῖτο. Γιὰ τοὺς μῆνες Όκτώβριο/Νοέμβριο/Δεκέμβριο, ὁ Ἐθνικὸς ῞Υμνος θὰ εἶναι, ἡ “Liebesnacht’’, καὶ ὅποιος δὲν εἶναι ἤδη ἐρωτευμένος, ἤ δὲν ἐρωτεύεται στὸ ἄκουσμά της, θὰ καταδικάζεται νὰ κάνει ἐπὶ τρεῖς μῆνες ὅλη τὴ λάντζα στὴν Ἀκαδημία τῆς Ἀγάπης (ἔτος ἱδρύσεως 2020) τῶν MAFI.

Ὑπουργεῖο Παιδείας: Τὸ ἀναλαμβάνουν, αύτοδικαίως οἱ Μαντᾶς & Μπαμπασάκης, μὲ Ἀναπληρώτριες Ὑπουργοὺς τὶς Margaret Kay & Janet Faye. Ἡ πρωινὴ προσευχὴ εἶναι, αὐτοδικαίως, ἡ προβολὴ ταινιῶν τῶν Marx Brothers. Στὴ διδακτέα ὕλη τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης συγκαταλέγονται, αὐτοδικαίως, τὰ Ἅπαντα τοῦ Λιούις Κάρολ. Στὴ διδακτέα ὕλη τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης συγκαταλέγονται, αὐτοδικαίως, τὰ Ἅπαντα τοῦ Ὄσκαρ Οὐάιλντ & τοῦ Λωτρεαμὸν (῾῾Θέλω τὴν ποίησή μου νὰ τὴν καταλαβαίνει ἕνα δεκατετράχρονο κορίτσι᾽᾽). Στὴ διδακτέα ὕλη τῆς Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης συγκαταλέγονται, αὐτοδικαίως, τὰ Ἅπαντα τοῦ Γκὺ Ντεμπόρ (“Nous rions, mais jamais en même temps que vous’’). Σὲ κάθε μεταπτυχιακό, έπιβάλλεται, αὐτοδικαίως, καὶ θελκτικῶς ἡ ἀνάγνωση τῶν Ἁπάντων τῶν Ὑπουργῶν Μαντᾶ & Μπαμπασάκη. Θεσπίζεται, αὐτοδικαίως, Βραβεῖο Κατανάλωσης Νικοτίνης & Ἀλκοὸλ στὰ Ἀδούλωτα Γυμνάσια & Λύκεια, καὶ ἡ Νικήτρια ἢ ο Νικητὴς ἀπολαμβάνει τρίμηνη διαμονὴ στὸ Beat Hotel, εἴτε μὲ τοὺς Ὑπουργοὺς (ἐὰν πρόκειται γιὰ Νικήτρια) εἴτε μὲ τὶς Ἀναπληρώτριες Ὑπουργοὺς (εὰν πρόκειται γιὰ Νικητή).

Ἀστικό, κτλ, Δίκαιο: Ἡ ενηλικίωση ἄρχεται ἀπὸ τὸ δωδέκατο ἔτος, σύμφωνα μὲ τὶς μεγαλοφυεῖς μελέτες τῶν Ὄττο Ράνκ, Ζίγκμουντ Φρόυντ, Βίλχελμ Ράιχ. Ὁ γάμος καταργεῖται, καὶ κάθε ὑφιστάμενος γάμος θεωρεῖται περαιωμένος. Σμήνη Fantom F-16 λαμβάνουν τὸ ἐν λευκῶ γιὰ νὰ ἰσοπεδώσουν κάθε ἀχρεία μολυσματικὴ βιομηχανία στὸν Παγασητικὸ καὶ ἀλλοῦ. Καθίσται, θελκτικῶς, ὑποχρεωτικὴ γιὰ κάθε πολίτισσα & πολίτη ἡ κραιπάλη στὸ Au Revoir καὶ στὸ Lapin Agile (ἡ πρώτη κραιπάλη χρηματοδοτεῖται μὲ 1000 δολάρια τὴν ἑβδομάδα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ἡ δεύτερη, μὲ τὸ ἴδιο ποσόν, ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν). Τὸ Κοινοβούλιο κοσμεῖται μὲ τὸ ὑπερμεταμίνιμαλ ἔργο τοῦ ὑπεριδιοφυοῦς εἰκαστικοῦ Dr Baba “Kid / Slim / Angel᾽᾽, καμωμένο ἀπὸ στῆλες νέον, ποὺ θὰ φιλοτεχνηθεῖ ἀμέσως μόλις (ἀλλὰ καὶ ἐὰν) συνέλθει ὁ καλλιτέχνης ἀπὸ τὰ εξοντωτικὰ ἀπανωτὰ ὄργιά του μὲ τὴν La3 του.

Καθαγιασμοί: Καίτοι situationnistes, οἰ Ἀφοπλιστὲς διατηροῦν θαυμάσιες σχέσεις μὲ τὸ Ἱερό, ἔστω γιὰ λόγους ἰδιοτέλειας (σὲ μιὰ στιγμὴ ἐκτροχιασμένης μέθης, εἶπε ὁ Μπαμπασάκης στὸν Μαντᾶ, ῾῾Ἄς τὰ ἔχουμε καλὰ καὶ μὲ τὸν Μεγάλο, ποῦ ξέρεις;᾽᾽ καὶ ὕψωσε τὸ δάχτυλο πρὸς τα πάνω, πρὸς τὴν Οὐράνια Κατοικία, & ὁ τύφλα στὸ μεθύσι, πλὴν πάντα νηφάλιος ὅταν ἀνέκυπταν ζητήματα συμμαχιῶν, Μαντᾶς ἀποκρίθηκε, ῾῾Ναί, ἀμέ! Ναί!᾽᾽), καὶ συνεπῶς (῾῾Εμεῖς, ἐμεῖς, οἱ μόνοι συνεπεῖς!᾽᾽)  ἀποφάσισαν νὰ ἐμπλουτίσουν τὸ Εἰκονοστάσιο Ἐπωνύμων Ἁγίων, καὶ συνακόλουθα προέβησαν, ἀρχικῶς, στὴν ἁγιοποίηση τῶν ἑξῆς: Νίκος Καροῦζος, Χρῆστος Τσάγκας, Captain Beefheart, Warren Ellis, Εὔα Στεφανῆ, Nick Cave, Ε. Χ. Γονατᾶς, Σωτηρία Μπέλλου, Σάμης Γαβριηλίδης, Tom Waits, Ἠλίας Λάγιος, Malcolm Lowry, Νικόλας Τριανταφυλλίδης, DFW, Άκης Πάνου, Thomas Pynchon, Δέσποινα Γλέζου, Roberto Bolaño, πορτρέτα τῶν ὁποίων θὰ φιλοτεχνηθοῦν ἀπὸ τὸν μείζονα post-dada ζωγράφο Τάσο Παυλόπουλο & θὰ κοσμήσουν τοὺς διαδρόμους τοῦ Κοινοβουλίου. Ἀργότερα, σε δεύτερη φάση, θὰ καθαγιαστοῦν καὶ ἄλλες/ἄλλοι εὐνοούμενες/εὐνοούμενοι τῶν Ἀφοπλιστῶν. 

Πρωτεύουσα / Κοινοβούλιο: Πρωτεύουσα τῆς μετακορωναϊκῆς ἐπικρατείας ἀνακηρύσσεται ἡ Ἀδούλωτη Κυψέλη, μὲ ῾Υπερδήμαρχο τὸν Μενέλαο Καραμαγγιώλη (αὐτοδικαίως! αὐτοδικαίως!) καί, φυσικά, ἕδρα τοῦ Κοινοβολίου εἶναι πλέον τὸ Νέο Ἄλαμουτ τῆς ὁδοῦ Σύρου.

Γιῶργος-Ἴκαρος Μπαμπασάκης
Ἀδούλωτη Κυψέλη, 28.04.2020

Tips:

Wagner / Liebersnacht: https://www.youtube.com/watch?v=lQNcTYVlcEg

Δέσποινα Γλέζου / Ζωή: https://www.youtube.com/watch?v=wsWWVfsTv8Y

Ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης (Απρίλιος 1960) είναι συγγραφέας και σιτυασιονιστής.