Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης | Ημερολόγιο Εγκλεισμού #9

Guy Debord / Αρχές δεκαετίας 1960

Το γεγονός ότι ήσαν οπαδοί της φράσης ῾῾Φιλημένοι Φίλοι Φιλήθηκαν᾽᾽, της φράσης ῾῾Η Ευγένεια της Κωμωδίας μας᾽᾽, της φράσης ῾῾Εξάλλου εκείνοι που πεθαίνουν είναι πάντα οι άλλοι᾽᾽, της φράσης “When I am talking about the weather I know what I am talking about’’, της φράσης ῾῾Φέξε μου και Γλίστρησα᾽᾽, της φράσης ῾῾Είδα Φως και Μπήκα᾽᾽, της φράσης ῾Ἕνα Γέλιο Θα Σας Θάψει᾽᾽, της φράσης “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’, της φράσης ῾῾Ὄμφακές εἰσιν᾽᾽, της φράσης ῾῾Σφάξαμε Φακές να Φάμε τα Εντόσθια᾽᾽, της φράσης ῾᾽Δεν μας αρέσουν ούτε το Χαβιάρι του Φτωχού ούτε οι Φακές του Πλούσιου᾽᾽, της φράσης ῾῾Όταν αυτοί πήγαιναν, εμείς γυρίζαμε᾽᾽, της φράσης ῾῾Η Ζωή Δεν Έχει Πώμα᾽᾽.

“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς /“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς

Λέγαμε: Τα μικρά μας ονόματα είναι ήδη συνθήματα. Νικόλας. Νικήτας. Μαρίνα. Μαρίλη. Ίκαρος. Ευγένιος. Εύα. Φίλιππος. Φαίη. Αντρέας. Αλίκη. Μαρκέλλα. Μαργαρίτα. Αλλάζαμε πουκάμισα και πένες. Λες κι αλλάζαμε γυναίκες. Ξέραμε. Όπως είπε ο άλλος: «Η κλωστή μας κρέμεται από μια ζωή» (Αρανίτσης). Ξέραμε. Όπως αποφάνθηκε ο άλλος: «Nous rions, mais jamais en même temps que vous» (Debord). Ξέραμε. Όπως διακήρυξε ο άλλος: «Every love story is a ghost story» (Wallace). Ξέραμε. Όπως το έθεσε, μια για πάντα, ο άλλος: «Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewußtsein» (Hegel). Ξέραμε. Συνοψίσαμε. Τον βίο και την πολιτεία μας. Σε πέντε, έξι τσιτάτα. Άλλων. Κι όταν γελούσαμε, γελούσαμε με την καρδιά μας. Και με τους άλλους.

“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς /“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’“Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς / “Nous rions mais jamais en même temps que vous’’ / Γελάμε αλλά ποτέ την ίδια ώρα μ᾽ εσάς

Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης

Κυψέλη, 04.04.2020

Tips / Surprise

  1. https://www.youtube.com/watch?v=hwbzxENP2eE
  1. https://www.youtube.com/watch?v=lJ9jrxZHzVo

     3.https://www.youtube.com/watch?v=0_MfdIvgdYY&fbclid=IwAR0Bjt_iSNMFrSiMfDmShLKi6y9DInKTKWRRwIAuQvBkfCmYtTGG1UEAtzg

  1. https://www.youtube.com/watch?v=WoqVFEE1UBY
Ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης (Απρίλιος 1960) είναι συγγραφέας και σιτυασιονιστής.