Ζωή Καρέλλη | Ἐρωτικό τοῦ χρόνου

© Tina Modotti

«Time an hymn without end”.
Yeats

Ὁ χρόνος εἰσδύει ἐντός μου
τοῦ σώματος πολύπλοκος
πολύ ποικίλη ἡ σχέση μου
με τοῦτο τό ζωντανό φαρμάκι
μεθυστικό κιόλας αἶμα
μόριο μόρια τῆς ζωῆς
τοῦ δικοῦ μου χρόνου διάρκεια,
ἄ, πόσο σ’ αἰσθάνομαι δοκιμασία
τοῦ χρόνου ἐγώ ἐν ἐμοί εἶμαι
σημασία συνθέτομαι καί προσθέτομαι
μέσα στό χρόνο διαδίδομαι
κι ἐκδίδομαι στίς σύνθετες μέρες.
Ἔτσι περιπλέκομαι γύρω μου
στόν ἑαυτό μου βρίσκομαι
στόν δικόν μου πού μ’ ἀνήκει στο χρόνο
σέ τοῦτον πού ἔχω τόν ἔρωτα τῆς ζωῆς
καί τῆς δικής μου ζωῆς.

 

Φαντασία του χρόνου – Θεσσαλονίκη, 1949