Νέα έκδοση από την Κίχλη | Eυριπίδης Γαραντούδης, «ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΔΙΓΑΜΜΑ»

Εὐριπίδης Γαραντούδης

Τὸ διπλὸ δίγαμμα

Σελίδες: 112•Σχῆμα: 15 x 23 ἑκ.•ISBN:978-618-5004-85-9•Τιμή: 10,00€

 

Το ΤΕΤαρΤοποιητικὸ βιβλίο τοῦ Εὐριπίδη Γαραντούδη περιλαμβάνει 59ποιήματα κατανεμημένα σὲ τέσσερις συνθετικὲς ἑνότητες: «Τὸ δίγαμμα», «Τετράκωπος (Μετὰ πηδαλιούχου)», «Τοῦ τέλειου ἄγρα (Ποιήματα φιλολο-γικοῦ ρεαλισμοῦ)»καὶ «Mater Terra». Τὸ διπλό δίγαμμαδιακρίνεται γιὰ τὴν πολυθεματικότητα καὶ τὴν πολυ-μορφία του, καθὼς ἡ μορφὴ τῶν ποιημάτων κυμαίνεται ἀπὸ τὸν αὐστηρὰἔμ μετρο στίχο σὲ σονέτα μέχρι τὸν ἐλεύθερο στίχο καὶ τὰ πεζόμορφα ποιή-ματα. Ὅπως καὶ στὰ προηγούμενα βιβλία του, ἰδίως στὰ Σύνεργα, ὁ Γαραν -τούδης ἀναπτύσσει στὴν ἑνότητα «Τοῦ τέλειου ἄγρα (Ποιήματα φιλολογικοῦρεαλισμοῦ)»τὴ διαλογική, συχνὰ εἰρωνική, σχέση μὲ κορυφαίους σταθμοὺςτῆς νεότερης ἑλληνικῆς ποιητικῆς παράδοσης, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σολωμοῦκαὶ τοῦ Κάλβου μέχρι τοὺς σύγχρονούς του ῞Ελληνες ποιητές.

Μ

Μένοντας στὸ νησὶ τῆς Μ
θυμήθηκε τὸ μέλι.Τότε ρυθμίστηκε ἡ φωνὴ στὸ μέλος τῶν κυμάτων.
Φέρνει ὁ βοριὰς τὰ κύματα ποὺ σ’ ἔχουνε μοιράνει.
Μὲς στὸ κατακαλόκαιρο εὐωδιάζει τ’ ἁλάτι.
Κι ἂν σὲ ὀνομάσω θάλασσα καὶ οὔριος σὲ ταξιδέψω
θὰ ξαποστάσω στεριανὸς στὸ μυρωμένο σου νησί.
Κι ἂν γίνεις γλυκὸς Ζέφυρος, θὰ ὑψώσω τὸ μικρὸ πανί.
Κι ἂν τὸ κορμί σου εἶν’ ἡ πηγή, ὁ κόσμος εἶν’ ἡ ἔρημος.
Εἶσαι ἡ φωτιὰ μὲς στὴ φωτιά, ἡ δρόσος στὸ κορμί μου.
Σὰν φεύγεις μένει στὸν ἀέρα ἡ μυρωδιά σου : ὁ δυόσμος.
Κι ὅταν ξανάρχεσαι τρυγῶ τὴ γύρη ὅλη τοῦ χρόνου.

Ωσπου θὰ μεταγράψω στὴ γλώσσα μαςτὴ φωνὴ τῶν τζιτζικιῶν:
Εἶσαι τὸ ἀλίμενο νησὶ ποὺ νοσταλγοῦν οἱ ναυαγοί.

–Θά ’μαι τὸ κοντινὸ νησὶ ποὺ θά ’ρθεις νὰ μὲ βρεῖς ἐσύ;

 

Ο ΕΥρΙΠΙΔΗΣ ΓαραΝΤοΥΔΗΣεἶναι καθηγητὴς νεοελληνικῆς φιλολογίας στὸ Τμῆμα Φιλολογίας τοῦΠανεπιστημίου ̓αθηνῶν. Τὸ πρῶτο ποιητικὸ βιβλίο του ἦταν τὸ Μεθεόρτιο ἢ Lyrica. Ποίημα σὲ 33μέρη( ̓αθήνα, ̓Εκδόσεις Καστανιώτη 2009). ̓α κολούθησαν τὰ ̓ονειρεύτηκα τὴ Genova( ̓αθήνα, Με -λάνι 2011) καὶ Τὰ σύνεργα( ̓αθήνα, Τυπωθήτω – Λάλον ῞Υδωρ 2015).