Έκτωρ Κακναβάτος | ΝΤΑΛΑ ΙΟΥΛΙΟ

© Roy DeCarava

Ὠοτόκος φωνηέντων ὁ ἀριστερά κισσός
ὁ ἐκ τῆς Περιβλέπτου
Ἀριστερότερα τῆς Οἰκουμένης ἀδιάτμητη εὐθεία
ἡ σπονδυλῖτις τοῦ Μυστρός…
ὁ Μενεσθέας οἰακίζων

Ἀνείπωτο πού
ὡσάν αὐχένες Βιλλεαρδουίνων ὑπερόπτες
οἱ κοράκοι
Ἀνείπωτο πού οἱ ντάπιες ὄρθιες κι οἱ βίγλες
ὅτι κενταυρίδες ἄκουροι δαίμονες παραστεκάμενοι
τοῦ Ἀκταίωνα μά οὐρανόφρονες
οἱ βράχοι

Οἶστρος ἀπό Καμπούλ ὅλος μετάξι ὁ τάπητας
ὁ πού τήν σκέπει ἀπό ψηλά  σύφλογα κρόσσια
ὅτι στή χρυσαφένια κουστωδία πρώτη  Ἐκείνη
πάνω σέ μούλα χρυσοπέταλη στητή
καί ἄλαλη ἡ πατρικία.

Καί ὤ τί ἔμφαση… τό πιό ἀνείπωτο
ὤι τί θάμπος ἀσημιοῦ
τά σεληνιακά σφυρά της.

Έκτωρ Κακναβάτος