Γιάννης Ευθυμιάδης | Μετα – νεωτερικότητα

5-3-’06, στη μνήμη της Α.Α.

Στην αρχή η θάλασσα ήταν θάλασσα.
Ύστερα έγινε ωραία θάλασσα.
Και πριν χαθεί απ’ τα μάτια σου
έπεσες μέσα της.

 

Έγινες θάλασσα ή μήπως πάντα ήσουν;

Γιάννης Ευθυμιάδης – Καινός διαιρέτης - Νεφέλη, 2007