Μalady ’82 στο Booze Coοperativa

MALADΥ ’82 «Αν το τραγούδι μας τους φανεί ωραίο, ποιος θα τολμήσει να πει ότι αυτός που το ενέπνευσε ήταν ένας αχρείος;» Ζαν Ζενέ O άντρας, κυριευμένος από θάνατο, κάνει ένα συμβόλαιο για μερικές πληρωμένες νύχτες με μια γυναίκα. Η γυναίκα παίρνει μια θέση στο κρεβάτι και καταλαμβάνει όλο το δωμάτιο. Έξω από το σπίτι […]