Κώστας Θερμογιάννης | Ελένη

Τα παραμύθια ήταν και παραμένουν το πιο τρυφερό, το πιο αγνό λογοτεχνικό είδος. Και αυτά που απευθύνονται σε παιδιά και εκείνα – όπως η Ελένη –  που απευθύνονται σε ενήλικες. Εξετάζοντας ένα παραμύθι από την πλευρά του δημιουργού διαπιστώνουμε [σε πρώτη ανάγνωση] ότι αποτελεί ένα γράμμα του ανήλικου συγγραφέα στον ενήλικα εαυτό του. Ένα σήμα […]

Σοφία Κουκουλά | Πέντε κεράσια στο μωσαϊκό

Θα ξεκινήσω με τα λόγια ενός σημαντικού Έλληνα ποιητή – του Αργύρη Χιόνη – σχετικά με το ρόλο της ποίησης στον κόσμο της βίας, στον οποίο ζούμε. Είχε πει ο Αργύρης Χιόνης “Η ποίηση είναι ένα είδος παραμυθίας. Οι άνθρωποι προσφεύγουν στην ποίηση για να έχουν αυτή την παραμυθία. Την παρηγοριά δηλαδή. Η ποίηση είναι […]

Δημήτρης Βασιλάκης | 88 εν κινήσει

Αν αφήσεις τον κόσμο μόνο του μ’ ένα παιδί ή μ’ έναν ποιητή δεν ξέρεις τι πραγματικά μπορεί να συμβεί. Στα μάτια τους όλα μοιάζουν φυσιολογικά. Όλα μοιάζουν λογικά. Όλα είναι δυνατά. Αν αφήσεις τον κόσμο στα χέρια τους μπορεί να βρεις τον ουρανό στη θέση της θάλασσας. Το αποτέλεσμα ίσως τους δικαιώσει. Ίσως όχι. […]