Γεωργία Τρούλη | Επέκταση

Τα ψάρια όλα κοιμήθηκαν Την ίδια ώρα Την ίδια ώρα Την ίδια Και – όλα γύρισαν Με την κοιλιά προς τα πάνω Επέπλεαν Και σχημάτισαν επιφάνεια νερού Στέρεο περπάτημα Σαν Πάνω σε πετρούλες και βράχους Εδώ κοιλιά φάλαινας Εδώ περιτοναϊκή κοιλότητα Καρχαρία Πατάω και φθάνω απέναντι Εδώ το μη κόσμος Απλώθηκε η κατοίκηση Του ανθρώπου […]