Έκτωρ Κακναβάτος | ΝΤΑΛΑ ΙΟΥΛΙΟ

Ὠοτόκος φωνηέντων ὁ ἀριστερά κισσός ὁ ἐκ τῆς Περιβλέπτου Ἀριστερότερα τῆς Οἰκουμένης ἀδιάτμητη εὐθεία ἡ σπονδυλῖτις τοῦ Μυστρός… ὁ Μενεσθέας οἰακίζων Ἀνείπωτο πού ὡσάν αὐχένες Βιλλεαρδουίνων ὑπερόπτες οἱ κοράκοι Ἀνείπωτο πού οἱ ντάπιες ὄρθιες κι οἱ βίγλες ὅτι κενταυρίδες ἄκουροι δαίμονες παραστεκάμενοι τοῦ Ἀκταίωνα μά οὐρανόφρονες οἱ βράχοι Οἶστρος ἀπό Καμπούλ ὅλος μετάξι ὁ τάπητας […]