Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Οριζόντια: 1. Αερολόγος. 9. Ευρετικό πλατς. 10. Στερητικό ενίοτε. 11. Κατά παραδοχή θεμελίου λίθου. 12. Νότα. 14. Ερωτηματικό. 15. Δύο όμοια. 17. Αριθμητικό. 18. Με […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Οριζόντια: 1. Φουρνιά χωρικών. 10. Αλφαβητικά συνεχόμενα. 11. Σαγή. 12. Χορός. 14. Γράμμα. 16. Απειροπληθωριστικό πινάκιο. 17. Συγκείμενο κινητική […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Οριζόντια: 1. Απλογραφική κουβέρτα. 10. Φατικό κούτιασμα. 11. Δύο όμοια. 12. Αλλοπρόσαλλο του ζον πρες. 13. Συναγωγικός ερειπιώνας. 15. Δίφθογγος. 16. Υπόλειμμα […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Οριζόντια: 1. Δομοτεχνικό μπισκότο. 9. Χορευτικό θηλύκωμα. 10. Πάγκαλο. 11. Απερίσπαστοι. 13. Το 22 οριζόντια. 14. Διπλανό. 16. Δημιουργικό αύτανδρο. 19. Νότα. 20. […]