Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Οριζόντια: 1. Δομοτεχνικό μπισκότο. 9. Χορευτικό θηλύκωμα. 10. Πάγκαλο. 11. Απερίσπαστοι. 13. Το 22 οριζόντια. 14. Διπλανό. 16. Δημιουργικό αύτανδρο. 19. Νότα. 20. […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21 33 34 35 Οριζόντια: 1. Χρόνος-πόμολα εκδηλώσεων. 10. Μεζές σβουριχτός. 11. Οδοντικά. 12. Ακόμη λιγότερα. 13. Σκεβρές. 15. Σοκολατιά. 16. Μουσειακό είδος. 17. […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 Οριζόντια: 1. Παρετυμολογικά, στούρνος κατά το ήττον. 10. Μοντέλο μοναδικής υποδήσεως. 11. Ευαρίθμων τοιούτο. 13. Κοκόρι καβαλαρίας. 14. Ρωμαίος και Ιουλιέτα. 15. Ψαρονέφρι. 16. Ρευστά πλαστικής. 18. […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Οριζόντια: 1. Κορακοειδές. 8. Άπτω το λαβομάνο. 9. Ποιητής διερμηνέας σε τσίρκο. 12. Αντωνυμία. 14. Νωχελές. 16. Αγόμενος και φερόμενος. 17. Δημητριακός σεληνιασμός. […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Οριζόντια: 1. Ποντισμένες. 9. Μέγας αφροασιακός. 10. Συντομία πλήθους. 11. Λιανοτράγουδα. 12. Εξαιρετικό. 13. Πρόθεση με απόστροφο. 14. Γράμμα. 15. Αλφαβητικό πίσω μπρος. 16. […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Οριζόντια: 1. Επιτετραμμένες. 10. Δεκατετράστιχα. 11. Ιδιάζω μυρωδικά. 12. Υπόσκληρα. 14. Αλφαβητικά συνεχόμενα. 15. Μακιγιάζ φιλοσοφικού οφθαλμού. 18. Δηλωτικό μόχθου. 20. […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Οριζόντια: 1. Αποδιευθύνω. 8. Οροεξάρτηση αιτίων. 9. Γράμμα. 10. Εδώδιμη ρίζα. 14. Με το αυτό μπρούτο-νέτο. 15. Νότα. 16. Αστρικός. 19. Τύπος κιονόκρανων. 20. Διακρίνεται για […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Οριζόντια: 1. Παλτά κοντόπαχα. 9. Πολύσημο αρκτικόλεξο. 10. Ξεκουνητικό. 11. Πολεμόχαρος κάμακας. 12. Τοπωνυμικό προγεφύρωμα. 14. Και αττικό αναφέρεται. 15. Κυνηγού τροφοσυλλέκτη. 17. Εταιρική σερπαντίνα. 18. Εξωφρενικό […]

Τα σταυρόλεξα του yoΖευ Κ | #2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Οριζόντια: 1. Λιμανότσαρκα. 9. Χρωματιστή κομπίνα. 10. Αριθμητικό. 12. Κατέχω αρχαϊστί. 13. Μαλάμω με τη φούρια σου κρέμα τα κουμπούρια σου. 18. Παράγουσες στιγματώσεις. […]