Αλέξανδρος Αδαμόπουλος | Ο κύκλος που δεν κλείνει

Ο κύκλος που δεν κλείνει (Στο συλλογικό· ‘Για μια επέτειο’)     «20 Ιουλίου 1974. Σήμερα ενηλικιώνομαι. Εισβολή στην Κύπρο. Γενική επιστράτευση.»   Τότε άρχισε το πάρτι. Πάνε πια πάνω από σαράντα χρόνια από τότε που, μόλις μας τηλεφώνησαν -στις 23- τη λύση απ’ έξω κι όλα είχαν συμφωνηθεί· χωρίς να ξέρουμε πώς και τι, […]