Γιώργος Κοζίας | ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ΣΤΟ «ΕΠΙ ΑΣΠΑΛΑΘΩΝ…»


Ὁ Παμφύλιος Ἀρδιαῖος
δὲν πλήρωσε τὰ κρίματά του.
Κυκλοφορεῖ ἀνάμεσά μας
ὁ πανάθλιος μελανοχίτωνας,
καραδοκεῖ καὶ ἀπειλεῖ,
μπήγει τὰ φαρμακερὰ βελόνια
τῶν ἀσπαλάθων τὰ ἀγκάθια,
ὅταν σηκώνουμε κεφάλι.
Kοιτᾶμε τοὺς μαιάνδρους στὸ ταβάνι
Ἀσίνην τε… Ἀσίνην τε…
οἱ μαῦρες προσωπίδες μᾶς σκεπάζουν.
Κι ὅλο κάτι τελειώνει στὸ χάος
κι ὅλο κάτι ἀρχίζει βαρβαρικό
τὸ ἄνθος μαραίνεται,
τὸ φύλλο ξηραίνεται, ὁ κόσμος περνᾶ,
μόνον ὁ τύραννος

ἐπλάσθη ἀθάνατος, αὐτὸς ποτὲ δὲν γερνᾶ!

 

Πολεμώντας υπό σκιάν...Ελεγεία και σάτιρες - Γιώργος Κοζίας - Περισπωμένη, 2017