Επίμονη σιωπή σε έναν ακίνητο κόσμο/The lasting silence in an immovable world 8 haiku + 8 photos= Maria Papatzelou + Andrea Kiss

Επίμονη η σιωπή- δύσκολο να παραμείνεις. κόκκινο που πέφτει: βροντερή ερώτηση σε έναν άηχο κόσμο. The lasting silence – not easy to stay. Falling red: a loud question in a silent world. γυάλινη σιωπή μεγενθύνει τις σκέψεις του υγρού βυθού silence of glass enlarges the thoughts of the liquid end χάρτινες λέξεις σε κλειστά χείλη […]