Πάνος Ξουραφάς | Ψυχάνθεμα

Σε είδα στον ύπνο μου  •  τόσο ανυπόφορα λευκό  δεν έφερνες σε Μάη εσύ  •  είχες στα δόντια αίμα μοβ μαύρα γατίσια βότσαλα  •  στη θέση των ματιών για μάτια. Σαν θάνατος με αρχές άνοιας  •  τι ήρθες τώρα δα να δρέψεις πλανιόσουν στα άγρια άγανα  •  και σχίζανε τα χείλη σου από του ήλιου […]