Νικόλαος Κάλας | ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Πάνω ἀπ’ τήν Πλάκα, στήν “Ταράτσα τοῦ Περικλῆ” τά “Σόνια καί τά λουμάρια” θά φωτοηχήσουν ἅψε σβῆσε τρεῖς σκηνές ἐρωτικές. Μέ τή “Μούζικα πρό Μπούζικα” θά συμπράξει ἡ Μίς Ἑλλαντό κι ὁ Μισέλ Μισελίν. Θά χαμογελάσουν μέ μειδιάματα. Ὑπερπληρώθη τό Ἀκροπολώδειον: Ὁ Κανατάς πού ἀνεκάλυψε τήν ποιητική ἀξία τοῦ ζεστού νεροῦ ἀπαγγέλλει ἀπόψε τό ” […]

Νικόλαος Κάλας | ΤΟ ΜΕΤΑΧΘΕΣ

Νοερά. Ταίριαζα νέα τριαδική διάταξη τῶν καθισμάτων τόῦ Café de la Place Blanche περιμένοντας νά ‘ρθει ἡ Eliza Breton. Εἶχα ἐπιτακτική ἀνάγκη νά κάνω ἀναγωγή στή δεκαετία τόῦ Τριάντα – σοσιαλισμός καί ὑπερρεαλισμός. Ἀργότερα βρεθήκαμε μέ τήν Eliza στήν ἑσπερίδα τῶν Adami. Ἡ χήρα τόῦ Andre Breton εἶχε μπλεχτεῖ σέ γόρδιο δεσμό αὐτόκινήτων στή Rive […]