Δύο ανέκδοτα ποιήματα του Νίκου Τσιτσάρα

ΕΜΜΟΝΕΣ Εμμένω στη διαρκή διαύγεια. Εμμένω στην αγιοποίηση των ζωντανών. Εμμένω στον εξωραϊσμό της πολεοδομίας. Εμμένω στην αντιρρόπηση της αδράνειας. Εμμένω στη θέαση από τα κάτω. Εμμένω στα λόγια του Ντύλαν. Εμμένω στη νικοτίνη. Εμμένω στο περιεχόμενο. Εμμένω στην αντίδραση για ανάγκη και στην αναγκαία αντίδραση. Εμμένω στους φίλους μου. Εμμένω στα όμορφα κορίτσια. Εμμένω […]