Νίκος Πουλινάκης | Χρέος

Και   μόνο   όταν  κάποιοι  μεσόκοποι  χτίστες  έχτισαν, όλως  αυθαιρέτως  και  αυταρχικώς ,  μέσα  σ’ έναν  φέροντα  υπερβατικό  τοίχο   τις  πατημασιές   της   Άνοιξης ,  ψήλωσε  απότομα  το    χρέος  και  ανέβηκε  στο  μεγάλο  ικρίωμα   της   αγχόνης  που  οδηγεί  στον  ουρανό, για   να  συναντήσει   αλλοτινές  οφειλές  που  αφορούν  τεκμαρτή  δαπάνη  κατανάλωσης  φεγγαριού. * * * *Από  την  ποιητική  […]