Μιχάλης Κατσιγιάννης | Περί λογοτεχνίας: σημειώσεις για ένα μεταβαλλόμενο ίχνος

1. Αναζητώντας κάποια αφετηρία ή η ορισμένη ασφάλεια των ορισμών Το είδος της τέχνης που ονομάζεται λογοτεχνία είναι μία κοινωνικο-πολιτισμική κατασκευή με «κατ’ εξοχήν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα» (Νικολόπουλος, 1995: 45) και της οποίας η έκφραση είναι αισθητική. Η πρόταση αυτή όσο λιτή, απλή και αβίαστη και αν φαίνεται υποδηλώνει συνοπτικά μεν, αλλά πλήρως και όχι μερικώς […]

Μιχάλης Κατσιγιάννης | Μία προσωπογραφία για τον ποιητή Νίκο Εγγονόπουλο

1. Η ποιητική κατάσταση του Νίκου Εγγονόπουλου   Η ποίηση του Εγγονόπουλου είναι ένα οριακά αψεγάδιαστο μέσο κριτικής της κοινωνίας και του πολιτισμού, σε βαθμό τέτοιο που η ουσία της να μεταλλάσσεται σε θεμελιακό επίπεδο, να υπερβαίνει τα καλλιτεχνικά εσκαμμένα και να ταυτίζει την τέχνη της ποίησης με τις κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές αναλύσεις, χωρίς όμως […]