Λένα Παππά | Μέσα σε καθρέφτες

Πόσες φορές μίσησα τόν ἀθῶο καθρέφτη, πού μοῦ ἐπέβαλλε τό πρόσωπό μου πού εἶχα ἀπαρνηθεῖ. Ὃταν ἀπουσιάζουμε οἱ καθρέφτες φέγγουνε λυπημένα στό κενό. Τί λαμπερή ὁ καθρέφτης μοναξιά.   Λένα Παππά – Μέσα σε καθρέφτες – Ευθύνη 1984