Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος | Εγώ το χάος

[Υπόθεση αριθ. 187…] V. Όχι, όχι δε μας ενδιαφέρει η ομάδα αίματός σας κύριέ μου κρατήστε τα των υγρών σας για σας Κρατήστε τις πληροφορίες περί των υγρών σας για δική σας χρήση εμάς δε μας ενδιαφέρουν τέτοια θέματα. Εμείς απλά καταγράφουμε το ψηφιακό σας αποτύπωμα. Εμείς απλά ζητάμε να καταγράψουμε την ύπαρξή σας, τις […]