Νέα κυκλοφορία | Αντώνης Ε. Χριστός – Φίλωνος & Νοταρά. Τα στιχάκια τής Τρούμπας, 1950-1970

  Η ποιητική συλλογή τού Αντώνη Ε. Χαριστού με τίτλο «Φίλωνος & Νοταρά. Τα στιχάκια τής Τρούμπας, 1950-1970», αποτελεί την πρώτη ατομική δημοσίευση ποιημάτων υπό την τεχνοτροπία τού «δομημένου ρεαλισμού», μετά την έκδοση τού ποιητικού τόμου «Βαρδάρης» τού Φιλολογικού Ομίλου Ελλάδος, στον οποίο εφαρμόστηκε η ίδια τεχνοτροπία, με ποσοτικά και ποιοτικά γνωρίσματα συλλογικής αποτύπωσης. Ο […]