Ηλίας Λάγιος | Η αρπαγή της κούτας

Μήν ἔχοντας τίποτε νά ἐπικαλεστῶ, βλαστημῶντας τήν Μοῦσα, τό παράλογο μαρσάροντας καί φρενάροντας, τήν θαυμασία φαντασίας καί ὀνειρώξεών μου νά μέ διαγράφη καθώς ὁ χονδρέμπορας ἀδιάφορα παντελονιάζει μιά λεπτή δεσμίδα δεκαχίλιαρα, οὕτος πως, γιά τήν ἔναρξη τῆς ἀφήγησής μου παροραματίζομαι τό κακοφορμισμένο μοναχοῦλι ‘που μέ βαστᾶ. Πάμπολλα δέν σπηκάρω, τό ἔνα τοῦτο ἄς κατισχύει. Πιρκόχολαις, […]