Ο Εκκλησιαστής

ΕΒΔΟΜΟ [Απόσπασμα] Καλύτερο το όνομα παρά τα ωραία αρώματα. Καλύτερη ειν’ η μέρα που πεθαίνεις παρά εκείνη που γεννιέσαι. 2. Καλύτερα στο σπίτι που πενθούν παρά στο σπίτι που μεθούν・ κάθε ζωή τελειώνει με λυγμούς, και με τον θάνατο του άλλου η καρδιά του ζωντανού γλυκαίνεται. 3. Καλύτερα να πικραθείς παρά να γελάσεις・ όταν κακιώνει […]