ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 27ου Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού της “ΤΕΧΝΗΣ” Κιλκίς

ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΗΣ» ΚΙΛΚΙΣ Α) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΕΧΝΗ» ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει τον Εικοστό Έβδομο (27) Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Κούρος Ευρωπού». Οι ποιητικές συλλογές που θα σταλούν για το διαγωνισμό πρέπει: 
   1) Να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, και να μην έχουν εκδοθεί, ούτε να έχουν δημοσιευθεί […]