Νίκη Μαραγκού: μια πλασματική συγκίνηση

Γράφει ο Αναστάσης Πισσούριος Δεν είναι απαραίτητο να ενδώσει η αισθητική ανάλυση αλλά ούτε και η λογοτεχνική ερμηνεία στην ευκολία του ορισμού της τέχνης ως ένα αμυντικό οχυρό για την υπεράσπιση της εκάστοτε θέσης. Επίσης, δεν θ’ αρχίσει η κριτική διαδικασία από a priori υποθέσεις ως ένα επιθετικό εργαλείο κριτικής ανάλυσης. Με την απαλλαγή της […]