Γιάννης Αρμενάκης | Τέσσερα ποιήματα

Φεύγε και σώζου «…ότι κραταιά ως θάνατος αγάπη, σκληρός ως Άδης ζήλος ˙ περίπτερα αυτής περίπτερα φλογός, φλόγες αυτής..» Άσμα Ασμάτων Η’ 6 Σαν φάντασμα, μόνη βαδίζεις στο χρόνο μου μέσα ηχείς σαν φωνή υδάτων πολλών που τ’ ακούς μα δεν τα βλέπεις ˙ και τα νησιά βυθίζονται από το βάρος της μνήμης Σου, ενώ […]