Ἀνδρέας Ἐμπειρῖκος | Tριαντάφυλλα στὸ παράθυρο

Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας δὲν εἶναι ἡ χαμέρπεια. Ὑπάρχουν ἀπειράκις ὡραιότερα πράγματα καὶ ἀπ’ αὐτὴν τὴν ἀγαλματώδη παρουσία τοῦ περασμένου ἔπους. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ἀγάπη. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ἀτελεύτητη μᾶζα μας. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ λυσιτελὴς παραδοχὴ τῆς ζωῆς μας καὶ τῆς κάθε μας εὐχῆς ἐν παντὶ […]

Ανδρέας Εμπειρίκος | ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Μέ τήν ριπή τοῦ ἀνέμου στά μαλλιά Τῆς γυναικός πού στροβιλίζεται μέσ’ στό σαλόνι Καί παίρνει τήν ζωή ὅπως τῆς ἔρχεται Καί μέ στολίδια καί παιδιά Πού τήν λατρεύουν κι ὅλο λέγουν τὄνομά της Καί μέ τούς ἄνδρες πού σηκώνουν Ὄρθιο τό χέρι τους στόν οὐρανό Μεσ’ στήν ἐξαίσια λειτουργία τῶν παλμῶν τους Στόν στρόβιλο […]