Ελλάς Eκβλαστάνουσα: Η Ελλάδα που δηµιουργεί | Κύκλος Συζητήσεων στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Με την εκπνοή του εορταστικού έτους για τα διακόσια χρόνια της ανεξαρτησίας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Delphi Economic Forum οργανώνουν σειρά 6 συναντήσεων µε στόχο την διερεύνηση του ρόλου της πνευµατικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας στην διαµόρφωση της Εθνικής συλλογικής συνείδησης. Οι συναντήσεις πραγµατοποιούνται στο Θέατρο της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα) στις 22 & 29 Νοεµβρίου και 8, 13, 15 & 20 ∆εκεµβρίου 2021, 19:00.

Πώς συµµετέχουν οι µεγάλοι ποιητές µας και οι πεζογράφοι µας στην συνέχεια της ελληνικής γλώσσας; Πόσα χρωστούν σ’ αυτούς και το έργο τους τα ελληνικά που φτάνουν από τα βάθη των αιώνων στον σηµερινό κόσµο διεκδικώντας, µαζί µε τα εβραϊκά, τον τίτλο µιας από τις δύο αρχαιότερες γλώσσες του ∆υτικού Πολιτισµού; Και πώς η πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία υπηρέτησε µε συνέπεια το δίπτυχο του Νέου Ελληνισµού: από την µια την αναζήτηση της πολιτισµικής του ρίζας στο αχανές σπήλαιο του χρόνου, κι από την άλλη την ύπαρξή του στον σύγχρονο κόσµο µέσα από την ευρωπαϊκή του ταυτότητα. Απ’ τον Κοραή, τον Παπαρρηγόπουλο και τον Παπαδιαµάντη ως τον Θεοτοκά, τον Σεφέρη και τον Τσίρκα η Ελλάδα βγάζει βλαστούς και ανθοφορεί. Σκέφτεται και δηµιουργεί στα ελληνικά. Σ’ αυτούς οφείλουµε και το µεγαλύτερο επίτευγµα αυτών των 200 ετών. Το γεγονός ότι αυτός ο βράχος στην άκρη της Βαλκανικής Χερσονήσου -για να παραφράσουµε τον Σεφέρη- εξακολουθεί να µιλάει και να γράφει ελληνικά.

Στην σειρά αυτή των συναντήσεων η δηµιουργία αντιµετωπίζεται ως πυρήνας της συλλογικής µας συνείδησης. Μπορεί να µην είχε «λαϊκή» απήχηση. Έδωσε όµως το αζιµούθιο στις ελίτ που την διαµόρφωναν. Όσο ο Παπαρρηγόπουλος γράφει την Ιστορία του, ο Λύτρας ζωγραφίζει την δική του Ελλάδα, κι όσο ο Θεοτοκάς ψάχνει τους όρους της ελληνικότητας ο Τσαρούχης, θαυµαστής του Ματίς αλλά και των Φαγιούµ, σκηνοθετεί την δική του Ελλάδα. Μας λένε ότι η Ελλάδα δεν είναι γραφική νοσταλγία. Είναι έµπνευση.

Η εκβλαστάνουσα Ελλάδα είναι καταλύτης δηµιουργίας.

Από τον Μάντζαρο ως τον Καλοµοίρη, τον Σκαλκώτα, τον Θεοδωράκη ή τον Χατζιδάκι οι Έλληνες δεν παύουν να δηµιουργούν την δική τους µουσική. Να υπερασπίζονται το δικό τους αίσθηµα, µε τον δικό τους τρόπο έκφρασης. Τι πιο ελληνικό, αλλά και πιο ευρωπαϊκό συγχρόνως από την µουσική του Χατζιδάκι για τους Όρνιθες του Κουν; Από την Βαβυλωνία του Βυζάντιου ως τον Κουν το θέατρο διαµόρφωσε την συλλογική ευαισθησία είτε ως λαϊκό θέαµα, είτε ως αγώνισµα στον πρωταθλητισµό της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. ∆εν µπορούµε να κατανοήσουµε τους δεσµούς της σύγχρονης Ελλάδας µε την αρχαιότητά της αν δεν λάβουµε υπ’ όψη τις σύγχρονες παραστάσεις του αρχαίου δράµατος.

Για όσους δεν µπορούν να παραβρεθούν, οι συζητήσεις θα µεταδίδονται και µέσω livestream από την σελίδα της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης ( www.hau.gr ) και από το κανάλι της στο YouTube (Hellenic American Union Athens – YouTube)

 


Το πρόγραµµα των συναντήσεων:

Δευτέρα 22/11/21
Λογοτεχνία-Ποίηση

Εισηγητής: Τάκης Θεοδωρόπουλος, Συγγραφέας-Μυθιστοριογράφος και
Δηµοσιογράφος Συνοµιλητής: Περικλής Βαλλιάνος, Οµότιµος Καθηγητής
Πολιτικής Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Δευτέρα 29/11/21
∆ιανόηση

Εισηγητής: Περικλής Βαλλιάνος, Οµότιµος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνοµιλητής: Τάκης
Θεοδωρόπουλος, Συγγραφέας-Μυθιστοριογράφος και Δηµοσιογράφος

Τετάρτη 8/12/21
Μουσική

Εισηγητής: Γιάννης Τσελίκας, Μουσικός, Μουσικολόγος, Καθηγητής στο Μουσικό Τµήµα του Hellenic American University Συνοµιλητές: Παναγιώτης
Βλαγκόπουλος, Μουσικολόγος, Καθηγητής στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήµιο Μυρτώ Οικονοµίδου, Μουσικολόγος Γιάννης Σαµπροβαλάκης,
Μουσικός και Μουσικολόγος

Δευτέρα 13/12/21
Θέατρο

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Hθοποιός, Σκηνοθέτης, Συγγραφέας
Συνοµιλητής: Πλάτων Μαυροµούστακος, Καθηγητής Θεατρολογίας,
Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τετάρτη 15/12/21
Εικαστικές Τέχνες

Εισηγητής: Θοδωρής Κουτσογιάννης, ∆ρ Ιστορίας της τέχνης, ‘Εφορος της
Συλλογής ‘Εργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων Συνοµιλητής: Νίκος
Βατόπουλος, ∆ηµοσιογράφος, εφηµερίδα «Καθηµερινή» και Συγγραφέας

Δευτέρα 20/12/21

Καταληκτική συνάντηση µε την συµµετοχή όλων των εισηγητών

 


Ηµεροµηνία:22 & 29 Νοεµβρίου και 8, 13, 15 & 20 ∆εκεµβρίου 2021, 19:00-21:30

∆ιεύθυνση:Θέατρο Ελληνοαµερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα

Είσοδος:Eίσοδος ελεύθερη µε απαραίτητη προκράτηση στη σελίδα της
Ελληνοαµερικανικής Ένωσης. Το Θέατρο της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης είναι COVID FREE (είσοδος µόνο µε επίδειξη πιστοποιητικού εµβολιασµού ή νόσησης)

Πληροφορίες/Εγγραφές:∆ιεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαµερικανικής Ένωσης: (2103680052) www.hau.gr