Μαρία Δημητρίου | Γλωσσική Αποδόμηση

© Lee Friedlander

Αποξενωθήκαμε είπες
Η λέξη αντήχησε και έσπασε στα συνθετικά της
Από + ξένος

Αποξενωθήκαμε λοιπόν.
Ανέτρεξα στα λεξικά για βοήθεια. Χαλάρωση των σχέσεων, απομάκρυνση, αποστέρηση
Αποξενωθήκαμε!
Εμείς ξένοι!
Μα από πού και ως πού εμείς ξένοι;
Εγώ γιατί δεν από + ξένος

Εγώ έκανα ενδοβολή είπαν οι ειδήμονες
Ενδο + βάλω. Ανέτρεξα και πάλι για βοήθεια στα συγγράμματα των σοφών. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των ξένων σωμάτων και αφομοίωση

Από και ξένος, Εσύ
Ενδο και βάλω, Εγώ
Και γιατί όχι ενδοξένος εσύ και αποβάλλω εγώ;

Φρικτές, σύνθετες λέξεις

 


Η Μαρία Δημητρίου γεννήθηκε  στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε  στον Πειραιά. Σπούδασε Επόπτης Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα και Ιατρική στην Αλεξανδρούπολη. Ζει  και εργάζεται ως Ιατρός Βιοπαθολόγος σε νοσοκομείο του Πειραιά.