Θεοδώρα Βαγιώτη | Βόμβος

© Fan Ho

Μια λεβεντιά έχουν στο πρόσωπο
τώρα πια οι κλέφτες ποδηλάτων
που κάμουν σάλτο
στα στερεμένα σιντριβάνια
των πόλεων
Και τα παιδιά χτυπούν
πλήκτρα μουσκεμένα από
δάκρυα που προορίζονταν
να στάξουν
στην πτώση της αλάνας
Είναι σα ζέστη Αυγούστου
τούτη η αδράνεια
που βομβίζει πάνω από
ό,τι περιττό
Μα το περιττό είναι πιο πολύ από ποτέ
ξεχειλίζει από σκέψεις
που δεν ακονίστηκαν,
μια πρώτη σπορά
που δε θα καρποφορήσει
γιατί ο ήλιος κρύφτηκε πίσω από εκράν
και λαμαρίνες
γιατί επίσταται άλογα ο άνθρωπος
θρηνώντας κάθε τόσο
τον άδικο χαμό του μέτρου