Τα πρώτα έργα των μελών της Υπερρεαλιστικής Ομάδας Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ρώμη

 

Τα πρώτα έργα των μελών της Υπερρεαλιστικής Ομάδας Θεσσαλονίκης έχουν εκδοθεί και κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ρώμη. Πρόκειται για το Ανθολόγιο Ποιημάτων Αντιστί(κσ)εις και το Μανιφέστο Ανθρωπιστικής Τέχνης.

Το Ανθολόγιο Ποιημάτων αποτελεί την πρώτη συλλογική επεξεργασία της υπερρεαλιστικής έκφρασης σε ποιητική βάση. Είναι η πρώτη προσπάθεια στην οποία ενσωματώνονται τα χαρακτηριστικά της υπερρεαλιστικής γραφής, όχι σε αυτόματη εξωτερίκευση, αλλά σε προοπτική κατασκευής και συνειδητής παρέμβασης στη νοηματοδότηση του εκάστοτε ποιήματος. Σε αυτή την οπτική οι λέξεις υποτάσσονται πλήρως στις ανάγκες και τις επιθυμίες των δημιουργών. Μετατρέπονται σε εργαλεία με αυτόνομη δυναμική μέσα από την οποία ξεπροβάλλουν οι εικόνες και οι στοχεύσεις των ποιημάτων με τρόπο δημιουργικό. Μολονότι στην εξωτερική τους επιφάνεια τα ποιήματα μοιάζουν να τηρούν την ανορθολογική και αντισυμβατική προσέγγιση της υπερρεαλιστικής έκφρασης, ωστόσο, ο προσεκτικός μελετητής θα διαπιστώσει πως τεχνικά έχουν διαμορφώσει μία εσωτερική συνοχή η οποία αντανακλά στη δύναμη των νοημάτων.

 

Το Μανιφέστο Ανθρωπιστικής Τέχνης αποτελεί μία θεωρητικά επεξεργασμένη παρέμβαση στο δημόσιο λόγο επιχειρώντας την σύνθεση και την επαναξιολόγηση στοιχείων που άπτονται των πρωτοποριών του 20ου αιώνα μέσα από τα οποία, ωστόσο, δεν επιδιώκεται η αντιγραφή και η μίμηση αλλά η οριοθέτηση της νέας οπτικής. Εξειδικεύονται συγκεκριμένες καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές και ποιητικές επιλογές σε άμεση επικοινωνία με την ιστορία, καταργώντας τον χώρο και τον χρόνο, καθώς επιχειρείται η επαναπρόσληψη βασικών θέσεων των πρωτοποριών στις ανάγκες που ανακύπτουν στο σήμερα. Υιοθετείται η επιλεκτική αλλά όχι αυθαίρετη χρήση ιστορικών στοιχείων προκειμένου να κατασκευαστεί ένα νέο αφήγημα, ένας νέος λογοτεχνικός μύθος στην αναγκαιότητα της υπερρεαλιστικής έκφρασης.

Τα βιβλία κυκλοφορούν πέραν των εκδόσεων Ρώμη, στα ιβλιοπωλεία Ιανός και Πρωτοπορία.

Υπερρεαλιστική Ομάδα Θεσσαλονίκης (Υ.Ο.Θ.)