Μαρίκα Συμεωνίδου | Παράξενη εξήγηση 22


[Εκείνος κι εκείνη]

Εκείνος την πολιορκούσε

Εκείνη χαμογελούσε

Εκείνος την επιθυμούσε

Εκείνη χαμογελούσε

Εκείνος την απατούσε

Εκείνη χαμογελούσε

Εκείνη ξέχασε τη φωνή του

Εκείνος τα γενέθλιά της

Εκείνη ξέχασε τη γιορτή του

Εκείνος την ευγένειά του

Εκείνη τον αρνήθηκε

Εκείνος την εκδικήθηκε

Εκείνη γέλαγε, γέλαγε

Εκείνος έκλαιγε, έκλαιγε

Κι έλεγε

«Μην την πιστεύετε –

Ποίημα ήταν»


[Σελ.27][Μιλα – νο 2016]

                                                                                               Στον Χρήστο Αγγελάκο

«Στο ίδιο κλουβί;»

«Κοιμάσαι στο ίδιο κλουβί μ’ έναν πάνθηρα».

«Κι ο πάνθηρας το ίδιο λέει, “δε θα γλιτώσει ο ένας από

τον άλλο”».

Κάνοντας ερωτήσεις στον εαυτό μας και μόνο

ο θηριοδαμαστής αντιλαμβάνεται·

στο χέρι του ν’ ανοίξει την πόρτα.

Αυτός μπορεί.

Ο πάνθηρας όχι.

[Σελ.75]


 

[Εγώ]

Κάποτε θα βρω

Το θάρρος και θα φύγω

Από εμένα

[Σελ.43]

 

Μαρίκα Συμεωνίδου - Παράξενη εξήγηση 22 – Γαβριηλίδης, 2018