Μίλτος Σαχτούρης | Ζωή

© Eva Besnyö

Νύχτα

σ’ ένα φαρμακείο

ένα άλογο

γονατισμένο

τρώει

τα σανίδια

ένα κορίτσι

μ’ ένα έγκαυμα

παράξενο

πράσινο

γιατρεύεται

ενώ

το φάντασμα

απελπισμένο

κλαίει

στη γωνιά